תקנון מדיתג

ברוכים הבאים למדיתג, 
השימוש באתר, ו/או רכישת מוצר באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר, מעידים על הסכמתך לתנאי התקנון שלהלן ("התקנון ") וליתר התנאים המופיעים או שיופיעו באתר בעת השימוש. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון ו/או התנאים הנוספים באתר, הנך מתבקש להימנע מלעשות כל שימוש באתר, לרבות הצטרפות למועדון הלקוחות ו/או רכישת מוצרים באמצעות האתר. 
האתר מנוהל ומופעל ע"י חברת מדיתג אי.די. ישראל בע"מ מספר ח.פ 514617877 ("מנהלי האתר") מרחוב היצירה 19, רמת גן. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שהוא שיעשה על ידך, הלקוח (להלן "אתה" או "הלקוח") במסגרת האתר, לרבות רכישת מוצרים באמצעות האתר והן מהוות הסכם משפטי מחייב בינך לבין מנהלי האתר. 
תקנון זה מנוסח בלשון זכר, אך מתייחס לשני המינים כאחד. כל האמור בתקנון זה בלשון זכר מתייחס גם לנקבה ולהיפך וכל האמור בלשון יחיד, מתייחס גם לרבים ולהיפך. 
בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות פרסומים אחרים בעניין האתר, יגברו הוראות התקנון באתר. 
 
השירותים באתר 
האתר מציע למכירה צמידים לזיהוי רפואי ("המוצרים "). חלק מהמוצרים מוצעים לרכישה באתר בהנחות ובמחירים מוזלים ובכמות מוגבלת. ניתן לרכוש מוצרים המוצעים באתר הן טלפוניתוהן און-ליין, ע"י מסירת פרטים אישיים, כתובת למשלוח ופרטי תשלום לחיוב ההזמנה. במהלך הביקור באתר, תוכל להוסיף מוצרים שבחרת לסל הקניות שלך ולאחר מכן לשלם את החשבון ביציאה, כמפורט בהליך הרכישה להלן 
לאחר שנרשמת ואישרת באופן אקטיבי את קבלת המיילים מהחברה ואת היותך לקוח במועדון הלקוחות באתר, מנהלי האתר יהיו רשאים לשלוח אליך הודעות דואר אלקטרוני או מסרונים לפי הפרטים שמסרת בעת הרישום, ובהם עדכונים על מבצעים שונים באתר, חידושים בשירותים הניתנים ו/או הודעות ו/או פרסומות שונות (" דיוור לחברי המועדון"). בכל עת תוכל לבחור לחדול מלקבל דיוור לחברי המועדון, ע"י משלוח דואר אלקטרוני למנהלי האתר לכתובת: info@meditag.co.il ובו הודעה על סירובך לקבל עוד מהאתר דיוור לחברי המועדון. בנוסף, תוכל להסיר את עצמך מרשימת התפוצה של האתר באמצעות לחיצה על הקישור שיופיע בתחתית כל דבר פרסומת שישלח אליך. 
כל אלה ייקראו להלן "השירותים". 
 
למי מותר להשתמש באתר? 
כל לקוח מוזמן להשתמש באתר, כל עוד הוא מקבל על עצמו את התנאים של תקנון זה [ככל שהנך מתחת לגיל 18, אנא שים לב לתנאים המיוחדים החלים לגביך, בהמשך התקנון]. 
יחד עם זאת, מנהלי האתר יהיו רשאים למנוע את השתתפותך בחלק מהשירותים באתר או בכולם, לתקופה מוגבלת או בלתי מוגבלת, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי ומכל סיבה שהיא. 
מניעת השתתפותך באתר עשויה לחול,בין היתר, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות התקנון (או כל הוראה אחרת באתר) או את הוראות הדין, או במקרה בו תפגע או תנסה לפגוע בהתנהלותו התקינה של האתר או בצד שלישי כלשהו. אנו נהיה רשאים למנוע ממך לעשות שימוש בשירותי האתר, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, ללא צורך בנימוק או בהסבר. 
אם נמנעה השתתפותך באתר, כאמור, לא תהיה רשאי לשוב ולהירשם לאתר תחת שם משתמש אחר בתקופת ההגבלה. רישום לאתר תוך התחזות לאחר מהווה עבירה פלילית ואסורה על פי החוק. 
 
איזה שימוש מותר באתר? 
הנך רשאי לעשות באתר שימוש אישי ובלבד שהשימוש נועד למטרות חוקיות ועומד בהוראות תקנון זה ובהוראות הדין. שים לב כי הנך אחראי בלעדית על השימוש באתר. 
אינך רשאי לעשות שימוש מסחרי באתר, לרבות רכישה בסיטונאות לצורך מכירה לצדדים שלישיים, או כל שימוש אחר שאינו אישי, אלא אם צוין אחרת במפורש באתר. דע כי הצבת פרסומות ו/או מידע מסחרי ו/או כל מידע אחר באתר הינה אסורה בהחלט אלא בהסכמת מנהלי האתר מראש ובכתב. 
במסגרת השימוש באתר עליך להימנע מהפעולות הבאות: 
• אין לבצע כל שימוש לא חוקי או לא מורשה באתר, לרבות העתקה, הפצה, שכפול, הצגה או שימוש לכל מטרה אחרת ובכל מדיה פרסומית אחרת במי מהתכנים המוצגים באתר, לרבות באמצעות טכניקות Framing וסריקה, כרייה, אחזור אוטומטי או איסוף של תכנים מתוך האתר (Automated Data Mining Tools, Crawlers), בין אם פורסמו ע"י מנהלי האתר ובין אם ע"י מפרסמים ו/או בעלי עסקים אחרים מטעמם, ללא אישור מראש ובכתב ממנהלי האתר. 
• אין לעשות כל שימוש שעלול לפגוע בפעילותו התקינה והסדירה של האתר ו/או במי מהמשתמשים באתר ו/או בזכויותיהם. 
• אין לקשר ב-deep linking (קישור עמוק) לדפים, כתבות או תכנים מתוך האתר אלא לדף הבית של האתר או לדפים אחרים באתר ובלבד שהם יוצגו במלואם, כפי שהם נגישים לשימוש וצפייה באינטרנט (לרבות עם כתובת ה-URL של האתר). 
• אין לקשר לאתר מכל אתר בעל תוכן לא חוקי או לא מוסרי. 
 
ההרשמה לאתר,  
עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ההרשמה לשירותי האתר ועל עדכון האתר בכל שינוי בפרטים, ככל שיהיה. מסירת פרטים שגויים או כוזבים עלולים למנוע מהאתר לספק לך את השירותים כסדרם. במקרים מסוימים, נהיה רשאים לשיקול דעתנו הבלעדי להשעות לקוח מהגישה לאתר או לחלק משירותיו, אם יתברר כי הפרטים שמסר אינם נכונים. 
 
הליך הרכישה 
רכישת מוצרים באמצעות האתר מיועדת לבני 18 שנים ומעלה. הסכמתך לתקנון מעידה כי הנך בן 18 שנים לפחות והנך רשאי להשתמש בשירותים המוצעים באתר. 
תוכל לבצע הזמנת מוצרים און ליין באתר. לשם כך, עליך לבחור באתר את המוצרים שברצונך להזמין ולהוסיף אותם לסל הקניות שלך באתר. בכל שלב במהלך הקניה באתר תוכל לגשת לסל הקניות שלך ולצפות בפריטים שאספת. תוכל לחזור ולהוסיף מוצרים לסל הקניות בהקשה על "להמשך קניה" או לאחר שסיימת לבחור את המוצרים שברצונך לרכוש, תוכל להקיש על "לקופה" על מנת לעבור למסך התשלום המאובטח באתר. 
לצורך השלמת פרטי ההזמנה ומשלוח המוצרים אליך תעבור למסך התשלום, בו תוכל לבחור את אמצעי התשלום שבאמצעותו תוכל לבצע את ההזמנה. תוכל לשלם באמצעות אחת מחברות האשראי שהאתר עובד איתן, בהן: ויזה כאל, ויזה לאומי, ישראכרט, מאסטרכרטואמריקן אקספרס.  תתבקש למסור פרטים אישיים כגון: שם, כתובת למשלוח, מס' טלפון וכד'. כמו-כן, תינתן לך האפשרות להוסיף הערות מיוחדות ביחס להזמנה אמצעי התשלום באתר עשויים להשתנות מעת לעת לפי שיקול דעתם של מנהלי האתר. 
שים לב כי אינך חייב למסור את הפרטים האישיים שלך למנהלי האתר אך דע כי ללא הפרטים הדרושים, לא נוכל להשלים את ביצוע הזמנתך. הפרטים האישיים שמסרת, למעט פרטי כרטיס האשראי, יישמרו במאגר המידע של מנהלי האתר. 
מלבד ביצוע הזמנות און-ליין באתר, ניתן לרכוש מוצרים המופיעים באתר הן באמצעות הטלפון, בחיוג למספר הטלפון המופיע בדפי האתר. בשיחה עם נציגי האתר, תתבקש למסור פרטים אישיים לרבות שם, כתובת דוא"ל עדכנית, כתובת למשלוח המוצרים, מס' טלפון ופרטי תשלום (מס' כרטיס אשראי תקף ומועד תוקף הכרטיס). נציג המכירות של האתר ימסור לך בטלפון את מס' ההזמנה. אישור הזמנה ישלח אליך בדוא"ל בכפוף לתנאים שלעיל. 
למען הסר ספק, משלוח הדואר האלקטרוני ללקוח על קבלת ההזמנה ומתן מס' הזמנה אינו מהווה אינו מחייב את האתר בביצוע ההזמנה ומילואה ואינו מהווה ראיה לביצוע פעולות כלשהן בקשר עם ההזמנה ע"י האתר. הרישום והתיעוד של קבלת ההזמנה במחשבי האתר יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות מצד האתר ומנהליו בקשר עם ההזמנה. 
עליך להקפיד על מסירת פרטים נכונים בעת ביצוע ההזמנה, אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה שלך. מסירת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי לעונשים הקבועים בחוק. 
במידה וההזמנה שהזנת באתר לא אושרה מחמת קבלת סירוב ע"י חברת האשראי או עקב חוסרים במלאי, תקבל הודעה מתאימה. במידה והתשלום לא סודר, תידרש ליצור קשר עם שרות הלקוחות של האתר בכתובת info@meditag.co.il או טלפונית, למספר 1700-722733 לצורך הסדרת התשלום בעד ההזמנה וקבלת אישור חברת האשראי לביצוע התשלום בעד ההזמנה. למען הסר ספק, ההזמנה לא תכובד ע"י האתר כל עוד לא העברת את פרטיך האישיים והמדויקים ואת פרטי האשראי שברשותך לצורך התשלום בעד הזמנתך. אם לא פעלת להסדרת התשלום בעד ההזמנה בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב ביצוע התשלום ע"י חברת האשראי, יהיה האתר זכאי לבטל את הזמנתך. ביטול הזמנה ייעשה בכפוף לפרק "ביטול הזמנה"שלהלן. 
רישומי המחשב של האתר בדבר הפעולות המתבצעות באתר ובאמצעותו יהוו ראיה לנכונות הפעולות. 
 
אספקה והובלת המוצרים 
לאחר שהאתר אישר את הזמנתך כאמור לעיל, האתר יפעל למשלוח המוצרים שהוזמנו במסגרת הזמנתך אל כתובת הדואר שמסרת בעת ביצוע ההזמנה.ההזמנה תסופק בתוך פרק הזמן הקבוע בדף המוצר באתר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר או שנמסר אחרת ע"י האתר ללקוח, בהודעת דוא"ל או בטלפון. 
דמי המשלוח הכרוכים בביצוע ההזמנה ישולמו ע"י הלקוח יחד עם התשלום בגין המוצר המוזמן. במידה ואישר האתר לפרוס את תשלום ההזמנה למספר תשלומים, יהיה רשאי האתר לגבות את דמי המשלוח כבר בתשלום הראשון עבור ההזמנה. 
דמי המשלוח הכרוכים בביצוע המשלוח של הזמנתך, כפי שמפורטים בדף הזנת ההזמנה באתר או בדפים אחרים באתר או כפי שנמסרו טלפונית או בהודעת דוא"ל ע"י נציג המכירות של האתר, אינם כוללים תשלום עבור הובלת המוצרים לבתים בקומות גבוהות ללא מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים. במקרה כזה של הובלה חריגה יהיומנהלי האתר רשאים לגבות תשלום נוסף עבור משלוח ההזמנה לבית הלקוח מלבד דמי המשלוח הרגילים. 
האתר לא יהיה אחראי לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה של המוצרים שהוזמנו, אשר נגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם של מנהלי האתר,לרבות שביתות והשבתות שונות במשק, באמצעי התחבורה השונים, בשירותי דואר ישראל ושליחויות, בחסימת נתיבי גישה למענו של הלקוח, וכיוצ"ב. 
בנוסף לתנאים אלה, אספקת המוצרים שהזמנת תהיה כפופה לתנאי המשלוח של חברת השליחויות שתבצע את משלוח הזמנתך. זמני אספקת המוצרים כפי שהם מצוינים באתר, יחושבו לפני מניין ימי עסקים בלבד (ימים א' עד ה', לא כולל ימי שישי ושבת, ערבי חג וחג). 
לא סופק המוצר ללקוח בתוך תקופת האספקה המפורטת באתר בשל תקלה בחברת השליחויות ו/או בפעילות האתר ובלבד שלא בשל כח עליון כאמור ו/או אי זמינותו של הלקוח לקבל את המוצר במועד, יודיע הלקוח למנהלי האתר על אי קבלת המוצר מיידית. לאחר אימות פנייתו של הלקוח ווידוא התקלה במשלוח המוצר, יהיה רשאי הלקוח לבטל את ההזמנה שביצע באתר ולקבל החזר כספי בעבור ההזמנה ע"י מנהלי האתר לאותו אמצעי תשלום שבאמצעותו שולמה ההזמנה. 
בקשה לביטול הזמנה ע"י הלקוח תתקבל בכפוף להוראות פרק "ביטול הזמנה" שלהלן. 
 
איסוף עצמי 
ניתן לבצע איסוף עצמי של המוצרים המוזמנים בכתובת: העבודה 11 ראש העין , בימי חול בין השעות 8:00-17:00 . אם סימנת בעת ביצוע ההזמנה כי ברצונך לאסוף את הזמנתך עצמאית, לא יגבו ממך דמי משלוח. תשומת ליבך כי המוצרים שהזמנת יישמרו עבורך באחסון במחסני החברה למשך 21 ימים בלבד ממועד אישור הזמנתך. במידה ולא אספת את המוצרים באופן עצמי בתקופה זו, הזמנתך תבוטל והחברה תעניק לך שובר לביצוע רכישה חוזרת באתר בשווי סכום ההזמנה שבוטלה.הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה נגד החברה בגין ביטול ההזמנה כאמור והענקת השובר לרכישה חוזרת באתר בגין הביטול. 
 
שירות לקוחות 
שאלות לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים בו וכן לגבי הזמנות שבוצעו באמצעות האתר, מוצרים שרכשת וקיבלת, פגמים במוצר ו/או בשירות שקיבלת באתר, את כל אלה ניתן להפנות לשירות הלקוחות של האתר בכתובת דואר אלקטרוני info@meditag. מנהלי האתר יעשו את מרב המאמצים על מנת להתייחס לפנייתך ולהשיבך בתוך שלושה ימי עסקים (כמוגדר לעיל). 
 
אחריות האתר למוצרים שהזמנת 
האחריות על הזמנת המוצרים באתר, השימוש בהם והתאמתם לצרכיך חלה עליך בלבד. החריטה תתבצע כפי שמולאה בהזמנה, מדיתג אינה אחראית על תוכן החריטה או לתוצאות השימוש במידע המופיע על הצמיד, מנהלי האתר יהיו אחראים אך ורק לאספקת המוצרים שהזמנת דרך האתר באמצעות משלוח לכתובת שמסרת בעת ביצוע ההזמנה. 
שים לב כי התמונות המופיעות באתר הינן לצרכי המחשה בלבד וייתכן שיהיו הבדלים שונים בין המוצר שקיבלת בפועל לבין המוצר כפי שהופיע בתמונה באתר, לרבות בגוון ומאפיינים נוספים. מנהלי האתר אינם אחראים לתמונות המוצרים באתר מוצגות לצורכי המחשה בלבד. בנוסף, ייתכנו הבדלים במראה, בגוון, בגודל, וכיו"ב בין המוצר, כפי שהוא מוצג באתר, לבין המוצר במציאות. אין בכך כדי להטיל על הנהלת האתר, או מי מטעמה, אחריות כלשהי. 
התמונות להמחשה בלבד, צילומי המוצרים נעשו בצורה המוקפדת ביותר על מנת לשקף באופן מהימן את הבגדים והאביזרים באתר, אם בכל זאת קיים פער מהותי בין המוצר שהוזמן לתמונה –אנא עדכנו אותנו , תתאפשר החלפה /ביטול והשבת הכסף לצרכן. 
בכפוף לאמור לעיל, מנהלי האתר לא יישאו בכל אחריות בגין נזקים שיגרמו לך בקשר עם הזמנת המוצרים והשימוש בהם, לרבות עקב איחור בקבלתם מהאתר באמצעות המשלוח, אי התאמתם לצרכיך, אי החלפתם במועד, או פגמים במוצר, למעט אם מדובר בפגמים חמורים במוצר שהתגלו עם קבלת המוצר אצל הלקוח ושנבעו מרשלנות חמורה של האתר ו/או מנהליו ו/או חברת השליחויות באחזקת המוצרים ו/או משלוחם ללקוח, שאז פיצוי הלקוח יהיה מוגבל להחלפת המוצר הפגום למוצר תקין או מתן החזר כספי בעד המוצר הפגום, שבכל מקרה לא יעלה על שווי ההזמנה. 
 
ביטול הזמנה 
הנך רשאי לבטל את הזמנתך בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), החל מיום ביצוע הזמנתךבאתר או טלפונית כל עוד לא נחרט הצמיד כפי שצויין בהזמנה.
לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר אליך ויצא ממשרדי/מחסני מנהלי האתר, ביטול ההזמנה יתאפשר רק במקרה שהחריטה על הצמיד לא תואמת את הבקשה כפי שנכתבה בטופס ההזמנה. ביטול ההזמנה יזכה אותך בהחזר כספי בגובה סכום ההזמנה. 
תוכל לבטל את הזמנתך באמצעות משלוח הודעה בכתב בפקס ו/או בדואר אלקטרוני למנהלי האתר, ובלבד שההודעה נמסרה למנהלי האתר בתוך תקופת הביטול. 
אם ביטלת את הזמנתך עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שמנהלי האתר מסרו לך לגבי המוצר באתר או בעת ההזמנה, או עקב הפרה אחרת ע"י מנהלי האתר, מנהלי האתר יזכו את אמצעי התשלום שבאמצעותו שילמת בסכום הזמנתךהמלא (כרטיס אשראי). לחלופין, תוכל לבחור להזמין מוצר אחר במקום המוצר שהזמנתו בוטלה. במקרה זה, מנהלי האתר יעדכנו את הזמנתך וישלחו אליך את המוצר החדש שהזמנת. 
אם ביטלת את הזמנתך מסיבה אחרת בתוך תקופת הביטול, מנהלי האתר יזכו את אמצעי התשלום בו שילמת בסכום הזמנתך בניכוי דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מסכום הזמנתך או עד 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם ("דמי ביטול"). 
עליך להחזיר את המוצר שקיבלת למנהלי האתר בכתובת: רחוב העבודה 11 ראש העין, בצרוף חשבונית הקנייה. לחלופין, תוכל לתאם עם מנהלי האתר את איסוף המוצר בצרוף החשבונית ישירות מביתךבאמצעות שליח על חשבונך. עלות השליח תנוכה מסכום ההחזר בגין ביטול הזמנתך. 
יובהר כי לא תוכל לבטל את הזמנתך במידה והמוצרים שהזמנת יוצרו במיוחד עבורך. כמו-כן, במידה וקיבלת מוצר נוסף בגין הזמנתך ללא תוספת תשלום במסגרת מבצע באתר, לא יינתן לך החזר כספי עבור החזרתו למנהלי האתר. 
 
ביטול הזמנה ע"י מנהלי האתר 
מנהלי האתר יהיו רשאים לבטל את הזמנתך, כולה או חלקה, בטרם קיבלת את המוצר/ים שהזמנת, בהתקיים התנאים הבאים: 
• אם נפלה באתר טעות סופר כלשהי לגבי המוצר המוזמן; 
• אם יתברר כי המוצר המוזמן אזל מהמלאי. במקרה זה, יהיה רשאי האתר לבטל את ההזמנה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. 
• אם יתברר כי ביצוע ההזמנה היה כרוך בביצוע פעילות לא חוקית או מנוגדת לתנאי התקנון על ידי הלקוח ו/או צד שלישי כלשהו. 
• אם לא אספת את המוצרים שהזמנת ממחסני הנהלת האתר כמתחייב בתוך עשרים ואחד (21) ימים ממועד אישור הזמנתך, ככל שבחרת באפשרות של איסוף עצמי. 
הודעה על ביטול ההזמנה ע"י האתר תימסר ללקוח טלפונית או באמצעות משלוח הודעה כתובה לכתובת הדואר האלקטרוני של הלקוח אותה מסר בעת ביצוע ההזמנה. 
בוטלה הזמנתך כאמור, האתר ומנהליו יזכו אותך בסכום ההזמנה ולא יהיו אחראים ולא ישאו בכל נזק ישיר או עקיף, תוצאתי או מיוחד שיגרם ללקוח או לצד שלישי אחר, לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת מוצר זהה במחיר גבוה יותר מצד שלישי. ואולם אם בוטלה הזמנתך לאחר שלא אספת את הזמנתך ממחסני הנהלת האתר כמתחייב בתוך עשרים ואחד (21) ימים, האתר ומנהליו יעניקו לך שובר לרכישה חוזרת באתר בשווי בסכוםההזמנהשבוטלה. 
 
קניין רוחני 
כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות המוצרים המוצגים למכירה באתר ותמונותיהם, הינם רכושם הבלעדי של מנהלי האתר ו/או של צדדים שלישיים מטעמם או של צדדים שלישיים אשר העניקו למנהלי האתר הרשאה להשתמש בהם במסגרת האתר כאמור. בכלל זה, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, מנהלי האתר הינם הבעלים הבלעדי או בעלי רישיון השימוש באתר ובכל הכלול בו כמכלול, ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים ומדגמים הקשורים לאתר, בין שרשומים ובין שאינם רשומים, שמות, לוגו וסימנים מסחריים של האתר, בין אם רשומים ובין אם לא, סודות מסחריים ומידע עסקי הכרוכים בהפעלת האתר והשירותים המסופקים על-ידו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו לרבות התוכנות, השיטות, המערכות, בסיסי הנתונים, היישומים, קבצים גרפים, קודי מחשב, חומרים כתובים ו/או כל חומר או מידע אחר הכלול בהם, כולל עיצובים וגרפיקה (להלן: "הקניין הרוחני"). 
הנך מתחייב שלא לעשות כל שימוש בקניין הרוחני, לרבות להעתיק, להפיץ, להציג או לבצע בפומבי, לשכפל, לשווק, למכור, להשכיר, לערוך, למסור לצד שלישי, לשנות עיצוב ו/או ממשק גרפי של האתר, ליצור יצירות נגזרות או לעשות כל שימוש מסחרי כלשהו בקניין הרוחני ו/או בכל חלק הימנו, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי בין אם באמצעים אלקטרוניים, מכאניים, אופטיים, או בכל אמצעי ודרך אחרת, בלא קבלת הסכמתם מראש ובכתב של מנהלי האתר. אם וככל שניתנה הסכמה כאמור, עליך להימנע מלהסיר, למחוק או לשבש כל הודעה או סימן המופיעים באתר בעניין זכויות הקניין הרוחני, לדוגמה סימון זכויות יוצרים ©, או סימן מסחר ®, הנלווים לתכנים שייעשה בהם שימוש על ידך. 
בעת שימושך באתר, עליך להימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרת זכויות קניין רוחני של האתר ו/או של צדדים שלישיים מטעמו. 
 
סודיות ואבטחת מידע 
מנהלי האתר לא יעשו כל שימוש במידע שמסרת לאתר בעת הרישום למועדון הלקוחות באתר או בעת ביצוע הזמנה באתר או טלפונית, ללא הרשאתך אלא אם כן הדבר נדרש לצורך אספקת השירותים, או שהדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע כל פעולה לא חוקית או שימוש לרעה באתר ובשירותים. הגישה למידע אודותיך השמור במאגר המידע של האתר יתאפשר רק למנהלי האתר ולעובדיו לצורך אספקת השירותים. תוכל לבקש לעיין במידע אודותיך בכל עת ואף לבקש למחוק מידע זה מרשימות האתר לחלוטין, בפניה לשירות הלקוחות של האתר (ראה לעיל). 
האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ולאבטח, ככל האפשר, את המידעהמאוחסן על גבי שרתיו, על מנת להקטין סיכונים של חדירה ו/או פריצה למערכות המחשוב המאובטחות של האתר באופן לא מורשה. אולם, שים לב כי אמצעים אלה לאבטחת מידע אינם חסינים לחלוטין מפני חדירה ו/או פריצה לא חוקית. האתר לא יהיה אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, ישיר או עקיף, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, ככל שהמידע השמור אודותיך במאגרי המידע של האתר ייחשף בפני צדדים שלישיים ויעשה בו שימוש לא מורשה. 
 
מדיניות פרטיות 
מנהלי האתר מכבדים את פרטיותך ומחויבים לשמור על כל המידע שאתה עשוי לחוק עימם בעת שימושך באתר. 
 
הגבלת אחריות 
האתר והתכנים בו ניתנים לשימוש כמות שהם ולא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר ומנהליו בגין המגבלות הכרוכות בשימוש באתר ו/או ובשירותים המוצעים על ידם ו/או כי התכנים והשירותים באתר לא הותאמו לצרכיך. 
מנהלי האתר יעשו כמיטב יכולתם כדי להפעיל את שירותי האתר בצורה תקינה, ללא תקלות טכניות וללא הפרעות. יחד עם זאת, והיות ופעילות האתר מותנית בספקים וצדדים שלישיים, לרבות ספק שירותי אינטרנט, שירותי אירוח וכד', ייתכן והאתר לא יהיה תמיד חסין מפני הפרעות ותקלות בפעילותו הסדירה. לא תהיה לך שום טענה, דרישה או תביעה כלשהי כלפי האתר ומנהליו בגין כל תקלה או הפרעה כאמור, לרבות בגין כל נזק הנגרם, במישרין או בעקיפין, כתוצאה מהפרעות או תקלות כאמור. האתר ומנהליו לא יישאו בכל אחריות או חבות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בחומר המצוי באתר ו/או בשירותים השונים ו/או בתכנים בו, ולא יהיו אחראים לכל נזק ישיר או עקיף, הנגרם עקב הגישה לאתר והשימוש בהם או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר. 
מנהלי האתר, וכל מי שקיבל היתר מפורש מהם, רשאים לפרסם באמצעות האתר מידע מסחרי ופרסומות באמצעות שטחי פרסומת המיועדים לכך בדפי האתר ("באנרים"). האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות היא על המפרסמים בלבד. לאתר ומנהליו אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים או למהימנותם. פרסום המידע באתר כשלעצמו לא ייחשב כעידוד או כהמלצה של האתר ומנהליו לרכישת השירותים או המוצרים הכלולים בפרסומות כאמור. 
בכל מקום שבתקנון ניתנו חסינות, פטור מאחריות או הקלה באחריות לאתר, הפטור, החסינות וההקלה כאמור יחולו באותה מידה גם על מנהלי האתר ועובדיהם. 
 
שיפוי ופיצוי 
בכל מקרה בו תפר מי מתנאי התקנון שלהלן או שתבצע פעולה אחרת מנוגדת לדין בקשר עם האתר, הנך מתחייב בזאת לשפות ולפצות את האתר ומנהליו או מי מטעמם, בגין כל נזק, הוצאה או הפסד, ישיר או עקיף, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עורכי דין, שיגרמו לאתר ולמנהליו בקשר עם הפרה כאמור או כל פעולה אחרת שתבצע בניגוד לדין בקשר עם האתר. 
 
שינויים בתקנון 
מנהלי האתר רשאים לבצע שינויים בתקנון האתר בכל עת, לשיקול דעתם הבלעדי. שים לב כי שינויים מהותיים בתקנון ילוו בהודעה מוקדמת שתישלח אליך בדוא"ל. שינויים בתקנון שהינם בכפוף להוראות הדין יכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין כאמור וללא מתן הודעה מוקדמת בדפי האתר.המשך שימושך באתר ובשירותים הניתנים בו לאחר עריכת השינויים בתקנון כאמור יעידו על הסכמתך וקבלתך את התקנון החדש. אם אינך מסכים למי מתנאי התקנון החדשים, עליך להימנע מהמשך שימוש באתר ובשירותים בו. 
 
סמכות שיפוט וברירת הדין 
סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מחלוקת ו/או סכסוך בקשר עם האתר, מנהליו, השימוש בו והתקנון, תהא נתונה לבית המשפט המחוזי בת"א, הדין החל על כל מחלוקת וסכסוך כאמור בקשר עם האתר הנו הדין הישראלי בלבד. 
 
פניה אלינו 
בכל שאלה ו/או בקשה בקשר עם האתר והשירותים הניתנים בו, תוכל לפנות אלינו בכתובת   info@meditag.co.il. אם ברצונך לעשות באתר שימוש מסחרי כלשהו, הצבת פרסומות באתר, הנך מוזמן לפנות אל מנהלי האתר לפי פרטי ההתקשרות המופיעים לעיל
 
 
 
   
   
לקוח יקר !   לידיעתך - אין אנו אחראיים (ולא יכולים להיות) על עיכובים בדואר ישראל.
 
חברת מדיתג איי. די. בע"מ   |   רחוב העמל 11, ראש העין   |   טלפון: 072-221-2227   |   פקס: 03-9566779  |   info@meditag.co.il   |   תקנון
      
         
דרושים    |     קורות חיים    |    חיפוש עבודה  | לביא קושלביץ - חקלאות עירונית
                     
                                                                                         
לייבסיטי - בניית אתרים